0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU CAROLLINEFASHION.PL

1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług – zakupów online przez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Carollinefashion Karolina Garus z siedzibą w Bachowice, ul. Ks. Gołby 85, 34-116 Spytkowice NIP: 5512641383 REGON: 384177459

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobowych klientów osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

POLITYKA PLIKÓW COOKIES:

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Plików cookies:

Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://carollinefashion.pl/;

„Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem www.carollinefashion.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Spółkę;

„Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

Czym są Pliki cookies i jak są wykorzystywane?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze Strony.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co pozwala poprawić jakość Strony poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym dostosowanie jej do potrzeb Użytkowników.

Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:

a. Pliki stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

b. Pliki sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

c. Pliki użytkownika – pliki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych – tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.

d. Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

Czy Pliki cookies mogą zostać wyłączone?

Jeśli nie życzą sobie Państwo Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te można wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualnie zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis carollinefashion.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do państwa dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Operatorem sklepu internetowego działającego pod adresem: carollinefashion.pl oraz podmiotem, który decyduje, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe jest:

Carollinefashion Karolina Garus

Bachowice, ul. Ks. Gołby 85

34-116 Spytkowice

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, skontaktuj się z nami:

– adres e-mail: carollinefashion@op.pl

– adres korespondencyjny:

Carollinefashion Karolina Garus

Bachowice, ul. Ks. Gołby 85

34-116 Spytkowice

Informacje dotyczące sposobu pozycjonowania i przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej z klientem, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi droga elektroniczną oraz pełnego korzystania z

carollinefashion.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,

– zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji,

rozwiązywania problemów technicznych, oraz obsługi reklamacji,

– obsługi zgłoszeń kierowanych do nas (np. poprzez formularz kontaktowy),

– kontaktowania się z klientem w celach związanych ze świadczeniem wybranych usług.

Przetwarzamy również dane osobowe klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu carollinefashion, którym jest:

– monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników, obejmujące np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością klientów na carollinefashion.pl

– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez klienta treściami, kontaktowanie się z klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za zgodą klienta – przez e-mail,

– zapewnienie obsługi usług płatniczych,

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych carollinefashion.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,

– prowadzenie badań i analiz carollinefashion, między innymi pod kontem funkcjonalności ten strony internetowej, poprawy działa usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi podstawę zawarcia umowy oraz jest niezbędne do jej wykonania. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez klienta produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dobrowolnym momencie. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt. Będziemy przetwarzać dane osobowe klienta do momentu wycofania przez niego zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane osobowe będą zbierane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży oraz za zgodą klienta w celu przesłania informacji marketingowych. Aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę będziemy potrzebowali informacji na temat: Imienia i Nazwiska, Adresu E-mail, Hasła, Adresu zamieszkania (w przypadku dostawy). W przypadku klientów zarejestrowanych lub niezarejestrowanych zapisanych do naszego newslettera zbierane będą również informacje dotyczące preferencji zakupowych. Żadne dane nie będą przetwarzane w przypadku klientów, którzy odwiedzają nasz sklep i nie dokonują w nim zakupu.

Jakie są prawa klienta?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych klient może skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do zadania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub

niekompletne,

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów dla których

zostały zebrane,

– klient cofnie swoje zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane powinny być usunięte w celu wywiązania się

– z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

– klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

-dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte,

– dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być przydane klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń,

-klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotem wspierającym nas w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe lub doradcze, wspomagają obsługę użytkowników carollinefashion.pl, wspierają promocje ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do klienta spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy). Przypominamy, że w każdym czasie klient ma prawo usunięcia swoich danych.

Czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. Profilowanie danych przez carollinefashion.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W razie pytań prosimy o kontakt:

– Adres e mail: carollinefashion@op.pl